Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
- iogen , " hmchilarl) , E^iÉi T^t
„niemand naast mif g'eZewn, dan covert." —
„ Gij zult toch niet denken, dat ik een dief
„ ben?" zeide govErt in drfft tot meter. Al
de kinderen dachtet, dat govert hem de rups
vast niet zou hebben afgenomen. ,, Ik weet wel*
„ wat ik denk," andwoordde pieter , ,, er heeft
„ toch niemand anders naast mij gezeten."
De beide knapen geraakten in twist; en gre-
pen eikanderen eindelijk bij de haren. ,, Houd
,, toch op!" fchreeuwde een verftandige knaap,
,, de rups moet vast weggekropen zijn, en zal
„ hier of daar wel zitten." ~ Nu zochten de
kinderen, terwijl pieter en govert nog al voord
plukhaarden , en Vonden de rups in den hoek
van een vender.
,, Foei, fchaam u, pieter!" riepen de kin-
deren. ,, Altgd denkt gg kwaad van een an-
„ der!"
Befchaamd en verlloord, met verwarde haren,
en een bloedenden neus, kwam pietf.r te huis.-
Hij kon voor zijnen vader dat ganfche geval door
geene logens verheden. „ Ziedaar," zeide zijn
vader, „ dat komt van de haatlgke ergdenkend-
,, heid. Gij zult al uwe vrienden nog verliezen,
,, en niemand zal meer met u willen omgaan,
„ zoo gij anderen fteeds, door uwe kwade ver-
„ moedens, verongelijkt, en niets, dan kwaad,
f, van hen denkt. Stel toch alle moeite in het
K 4 „ werk.