Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
waarachtigöeid,'opregthkll),
pieter!" zeidé hij, „ waar ?s dat boek toch
,, wederom van daan'gekomen ? Heeft frederik
„ het wetl gehad?" Pieter was zeer befchaamd.
Hij ftotterde er zoo wat «it. Lodewijk had het
boek van hem geleend, toen er juist verfcheidene
kinderen geAveest waren, met welken hij gefpeeld
had. Uit dien hoofde had hij nu vergeten, waar
het boek gebleven was. — Zijn vader zeide niets
meer, dan: „ Pieter word toch eens verftan-
„dig!"
Pieter vond op den weg naar de fchool eene
fchoone groene rups met goudgeele ftrepen
,, Ach! " riep hij van vreugde, ,, dat moet een
„ fraai kapelletje worden!" Hij maakte zich een
peperhuisje van papier, en ftak de rups daarin.
De fchool ging uit, pihter wilde naar huis
gaan, en zijne rups daar aanftonds in een doosje
zetten, op dat zij een popje om zich henen fpin
nen mogt: maar vooraf wilde hij haar nog een.:
bekijken, en riep ook de andere kinderen daar
bij: „ Ik heb eene heerlijke rups!" riep hij
„ komt! gij zult haar allen zien."
Pieter opende zijn peperhuisje: maar cr wa
geene rups in. Eenige kinderen hctten. — An
deren zeiden: ,, Gij wilt flechts boerten, pie
„ ter!" — „Ik boert niet," riep pieter, hee
verftoord, „ msar ik weet wel, wie mijne rup
„ heeft. — Er heeft den ganfchen voormidda
- ■ ni£|