Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
. logen, huichelarij« enz« - 149
„ onregt gedaair, dien goeden kristiaan!*' zei-
de PiETEU gansch verlegen.
'Drie weken lang wilde pieter zijnen kleenen
vriend frederik, met wien hij anders het liefde
'peelde, naauwlijks aanzien. Hij fpeelde niet met
frederik , waunecr deze tot hem kwam ; hij
fprak niet tot hem, en ging niet bij hem. Fre-
derik vroeg hem: „ Heb ik u eenig kwaad ge-
„ daan, lieve pieter? — Gij zijt immers zoo
„ wonderlijk jegens mij." — „ Och, loopmaar.
heen! andwoordde pieter dan, en verwij-
derde zich.
„ Maar pieter! wat hebt gij toch tegen fre-
,, DERIK? Gij leeft immers in het geheel niet
„ meer zoo wel met hem , als anders." — ï^Va-
,, der!" andwoordde pieter , ,, ik mag hem
niet meer lijden. Mijn fraai prentenboek is
, reeds lang weg; cn niemand kan het hebben»
, dan frederik; want hij heeft (leeds daarin
, gebladerd,zoo dikwijls hij hier geweest is." —
, Pieter! pieter!" zeide zijn vader, ,, als gij
, u maar niet wederom bedriegt. Frederik is.
, immers anders een zeer goed kind, en heeft
, u nooit iets ontnomen." Pieter dacht, dat hij
iet niet mis had, en frederik het boek moest
lebben.
Na een paar dagen vond pieters vader het
rcntenboek wederom bij hem. — ^^ Welnu,