Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
148 waarachtigheid , opregtheid ,
Pieter zocht. Antonie hielp hem. De ver-
lórene tol werd onder eene kas gevondén; em
jiu berouwde het pieter, dat hij zynen broeder
ten onregte verdacht gehouden had.
,, Vader! Mijne fchoone tulpen!" zeide pie--
TER fnikkende, „ zijn allen vernield. Dat heeft
a, niemand anders gedaan , dan kristiaan van
j, hier naast. O die leelijke jongen! Nooit van
5, mijn'leven word ik wederom goed op.hem.
,, Hij heeft het vast uit wraakzucht gedaan, om
3, dat ik hem eene fchoone groote tulp niet heb
5, willen geven !" — „ Pieter ! " zeide zijn
vader, „ het is zekerlijk bedroefd, dat uwe lie-
„ ve tulpen vernield zijn; maar fchaam u, dal
„ gij kristiaan zoo overhaast daarvan befchul-
„ digt. Eergisteren avond ftonden al uwe tul
5, pen nog zeer fchoon ; en gisteren is kris
„ tiaan met zijnen vader heel vroeg van hul
„ gereisd, om eerst, na verloop vau eenige da
„ gen, terug te komen. "
De vader zag zelf alles na, en er was gee
twijfel aan, of er was een zwijn op het tulper
Jjed gekomen , en had daarvan gevreten, e
daarin gewroet; maar, zoo als naderhand uii
kwam, was dit pieters eigene fchuld. War
hy had gisteren de tuindeur niet gefloten, toe
hij uit den tuin gegaan was. — „ O ik heb hei
. » 01