Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
144 waarachtigheid , oprbgtheid ,
hem als een valsch mensch ; en hij miste dus
toch grootendeels zijn oogmerk, om zich op die
wijze bemind te maken. Ja eenige malen beje-
gende het hem , dat hij door verfcheidene lie-
den , uit hoofde van zijne vleijerij, gelaakt werd.
,, Wel, Mijnheer! wat belpt u al dat prijzen
„ en bewonderen, en die ftrijkaadjes en compli-
,, menten?" zeide hem eenmaal een opregt oud
man ^ „ gij zult ten hoogfte flechts narren daar
„ mede bedriegen! Ik ben zoo oud geworden ,
„ maar ik heb nog nooit gezien, dat een vleijer
„ het met zijne kunstenarijen lang volhield!"
L X I V.
De Heer valentijn ; of, men moet de ver-
keerdheden van anderen niet altijd ten
ergjle duiden.
Eene veel betere denkwijs, dan die der kwaad-
fprekende Mejuffer eikhokst, waarvan wij zoo
even gewaagden, bezat de Heer valentijn. Het
was hem onaangenaam, dat hij van de verkeerd-
heden van anderen, ook wanneer zij bekend wa-
ren , veel hoorde fpreken; en hij zocht ze, zoo
veel de omftandigheden dit flechts immer gedoog-
den, te verontfchuldigen.
Men verhaalde, dat meester sievert gisteren
dron-