Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
logen, huichelarij, enz. t4j
ZOO uitrriuntenden wijn gedronken. Sprak ie-
mand iets, al waren het ook de onverfchilligfte
dingen; dan bewonderde hij het. Hij vond al-
les fchoon, alles waarachtig; en als iemand fchert»
fte, dan fcheen hij van lagchen om deszelfs
voortreflijke invallen niet te kunnen ophouden.
Droeg iemand hem den kleenften dienst op, dan
achtte hg zich deswege oneindig gelukkig, en
geliet zich, als of hij voor den ander, zoo het
verlangd wierd, geern alles geven zou, wat hij
had. Had iemand eens een dubbeltje aan een
armen bloed gegeven, dan roemde hij deszelfs
mildheid, en wenschte, dat alle menfchen zoo
weldadig wezen mogten. Zelfs bij de flechtfte
menfchen wist hij deugden te ontdekken, die
hij prijzen kon. Waren zij bokachtig, dan noem-
de hij dit opregtheid; en wanneer zij kwaad van
anderen fpraken, dan ftond hij verbaasd over de
naauwkeurigheid, waarmede zij aUes opmerkten.
Zoo handelde Mijnheer Speelberg in alle op-
zigten ; maar hij meende het evenwel nooit zoo,
als hij fprak. Hij zocht flechts te bewerken,
dat de menfchen hem wat dikwijls aan hunne ta-
fel noodigden, of hem anders dienen mogten,
waar zij zijne belangen konden bevoorderen.
Dit gelukte hera intusfchen niet overal. Bij
eenige laatdunkende en hoogmoedige lieden was
hij w«l zeei" gezien; majvr de anderen verachttei»
• henv