Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
14^ waarachtigheid, opregtheid,
dan, „ dat alles is een gevolg vaa myne klap-
„ achtigheid."
L X I I I.
Dt Heer speelberg; of, de vleijer.
Bijkans jegens alle menfchen ftelde zich Mijn-
heer speelberg aan, als of hij ze zeer liefhad en
hoogfchatte; offchoon hij in zijn hart niets daar-
van meende. Voornaamlijk gedroeg hij zich .zoo
jegens zeer aanzienlijke of rijke lieden, die hem
bij gelegenheid veel konden bevoordeelen, of be-
nadeelen. Al wat hen aanging, prees en be-
wonderde hij, en hij fcheen daardoor geheel ver-
rukt te wezen. Bij elke gelegenheid , zelfs bij
de kleenfte, wist hij eene meenigte vari dingen
te zeggen, waar door hij zich bij hen zocht aan-
genaam te maken en in te dringen.
Had iemand een nieuw kleed aan, dan was het:
,, O, dat is een allerliefst kleed, dat gij daar
„ aan hebt, .waardfte Mevrouw! of dierbaarfte
,, vriend! wat ftaat het u fchoon 1 In de daad,
„ gij hebt eene zeer voortreflijke keus gedaan! " —
Was hij bij iemand aan tafel, dan had hem nog
nooit eene foep zoo heerlijk gefmaakt, of had
hij in langen tijd geen zoo goed rundvleesch,
geen zoo delikaat gebraad, gegeten, en geenen
zoo