Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
iogen , huichelarij, enz. 139
dien tijd af, bijkans nooit wederom in gezel-
fchappen zien. Niemand verlangde ook naar haar
bijzijn; zoo zeer haatte en vreesde men hare
vergiftige tong.
Alle aanwezigen prezen den man , die haar
hare flechte denkwijze zoo openlijk had voorge-
houden; ,, dat is," zeiden zij, ,, de verdiende
„ loon der kwaadfprekendheid."
L X I I.
Mejufer roeland; o/, deklapjler.
,, Om Gods wil, broeder! wat deert u?"
Met deze woorden ontving Mejuffer roeland
haren broeder, wiens huishouding zij ophield.
De Heer roeland trad bleek, meteen onthutst
gelaat, en bijkans ademloos, in de kamer, en
had naauwlijks zoo vele kragten, dat hij zich
overeinde houden kon. Ten eenenmale uitge-
put, zwaaide hij naar een leuningftoel, en voor
dat hij onmagtig daarop neerzeeg, was het eeni-
ge, dat hij met eene zwakke ftem uitbrengen
kon: „ dat is mijn dood."
„ Help! Help! " fchreeuwde zijne zuster.
„ Mijn arme broeder fterft!" Men haalde wa-
ter; men liep naar den Dokter; en met veel moei-
te werd de lijder wederom tot zich zeiven gebragt.
» Hoe