Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
138 waarachtigheid, opregtheid,
bekend te maken ^ en ftelde het veel erger eft
haatlijker voor, dan het was, of verhaalde het
op zulk eene wijze, dat zelfs de onfchuldigfte
dingen een zeer fchuldig voorkomen kregen.
Somwijlen verdichtte zij ook wel eens dingen
van anderen, en verzekerde, dat zij waarachtig
waren.
Een zeer aanzienlijk man ontmoette haar eens
in een groot gezelfchap, waarin zij alle afwe-
iigen, op welken het gefprek viel, lasterde.
„ Dat is \Vaar," dus begon die man te fpre-
ken, na dat hij een tijd lang zeer aandachtig
fcheen te hebben toegeluisterd; „ dat is waar, gg
,, zijt er zeer op afgerigt, om van alle menfchen
j, kwaad te fpreken. Gij verdiendet, dat men
„ u uit de kamer wierp, en u nooit in een ge-
,, zelfchap van betere menfchen toeliet." De
man dreigde haar, dat hij alle lieden ^ die zoo
even door haar gelasterd waren, daarvan ver-
wittigen zou; ten einde dezelven haar mogten
dagvaarden, om alles te bewijzen.
Verbeeldt u eens, in welk eene verwarring het
dat ellendige meisje moet hebben gebragt , en
hoe het haar moet hebben ter nedevgeflagcn, dat
hare flechte denkwijs zoo openViik werd ten
toon gefteid. Zij had het hart niet, om een
enkel woord daar tegen te zeggen; maar zij ver-
wijderde zich oogenbliklijk, en liet zich, van
dien