Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
logen, huichelarij, enz. 137
hij gegrepen; en toen bekende hij, eer hij gerad-
braakt werd, den moord van zijnen oom.
L X I.
Mejuffcr eikhorst ; of, de kwaadfpreek/ier.
Van alle menfchen wist Mejnffer eikhorst iets
kwaads te zeggen; maar nooit hoorde men haar
van een eenig mensch iets goeds opgeven. Dit
deed zij zelfs van hare naaste bloedverwanten
niet. Mejnffer eikhorst was eene kwaadfpreek-
fter. Den eenen befch'reef zij als een dommen en
eenvoudigen; den anderen als een laatdunkend
en trotsch mensch; dezen als een zuiper, en dien
■ als een verkwister. Dit meisje noemde zij eene
mode-gekkin, die den laatften ftuiver aan haren
opfchik befteedde; en die vrouw was eene flechte
huishoudfter, die niet eens foep wist te koken.
Die en die echte lieden leefden, naar hare be-
fchrijving, als hond en kat met eikanderen, en
hunne kinderen groeiden in het wild op; en die
anderen hadden hun vermogen door bedrog en
onregt verkregen.
Om nu altijd genoegzame ftof tot kwaadfpre-
ken te hebben, lette zij naauwkeurig op het
doen van andere menfchen, en fpioneerde het
af. Dan trompette zij het uit, zocht het regt
1 5 be-