Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
13^ waarachtigheid, oprbgtheid,
larij ontdekt ziende, Vatte hij, vooral jegens den
ouden knecht, maar ook jegens zijnen oom, een
doodlijken haat op, en wreekte zich, op eene
zeer fijn overleide, maar verfchriklijke, wijze.
De knecht plagt al de haren, die hij zich des
morgens uitkamde, in een afgelegenen hoek te
werpen. Dezen verzamelde de knaap , fchikte ze
in orde, en bewaarde ze. Tevens ftal hij het
zakmes van den knecht, en nu verftak hij zich
onder het bed van zijnen oom. Toen deze in
flaap was geraakt, kroop hij uit zijnen fchuil-
hoek, fliet zijnen getrouwen weldoener het mes
in de borst, en terwijl de handen van den fter-
venden grijsaard zich nog bij tusfchenpoozing
openden, ftak hij daarin de verzamelde haren
van den knecht. Zoo kreeg het dan den fchijn,
als of de knecht den ouden man vermoord, en
deze hem, in de worfteling om zijn leven , de
haren uitgetrokken had. Nu werd de knecht ook,
daar niemand eenig vermoeden op den jongen
had, in de gevangenis gezet, en zoo lang gepij-
nigd, tot hij zich, uit angst en fmart, de fchuld
van dien moord gaf. Daarop werd de onfchul-
dige geradbraakt.
Toen die daad ook aan dat ondier was gelukt,
bedreef hij nog meer gruwelen van foortgclijken
aard, Op het bedrijf van een derzelven, werd
hij