Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
logen, auiCHfeLARiJ, EKZi I3J
door den dood, zijne beide ouders. Zij hadden
fteeds gedacht, dat hij een braaf kind was, de-
wijl hij zich bij de boosheden, die hij bedreef,
fteeds zoo onfchuldig Wist aan te ftellen, als of
hij gansch onbekwaam ware , om zulke booshe-
den te bedrijven; en hij werd in dezelven al ftou^
ter, naar mate hij ze leerde verbergen.
Zijn oom, een regtfchapen oud grijsaard, dié
niet een even ouden knecht huis hield, nam het
jonge mensch tot zich, dat anders misfchien van
al de wereld verlaten zou zijn geweest. Dè
jonge booswigt bedroog den opregten man even*-
eens een langen tijd, en ontving zoo vele wel-
daden van denzelven, als hij van zijne, ouderen
niet ontvangen had. Hoe meer de boef ook hier
zag, dat zijne boosheid verholen bleef, des te
driester werd hij in derzelver bedrijf.
Na verloop van eenigen tijd begon de eerlijke
oom toch te merken, dat de knaap wel zoo goed
van inborst niet was, als hij zich aanftelde, en
verdubbelde daarom zijne waakzaamheid over den-
zelven. Was hij fomwijlen, uit hoofde van zij-
ne bezigheden, eenige dagen van huis, dan droeg
hij het opzigt over den knaap op aan den ouden
knecht, die zich daarvan ook zoo naauwkeurig
kweet, dat het den knaap onmoogliik was, eenig
kwaad te bedrijven. Zich nu in zijne zoo lang
aangewende boosheid gehinderd, en zijne huiche-
I 4 larij