Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
kleene vertellingen» ai
welke {leden hij getrokken was ; of zijne reis
hem wel veel gelds kostte; of de wegen goed
waren; en wat des meer was. Onder anderen
wilden zij ook weten, wat nieuws er in zekere
groote ftad, van welke hij in de iaatfle plaats
kwam. „ Het nieuwfle is'% andwoordde de
vrcemdling, „ dat aldaar eenige menfchen in
„ hechtenis gebragt zijn, om dat zij, in den vo-
,, rigen ftrengen winter, fneeuw op een oven
5, gedroogd, en dezelve aan arme lieden voor
,, geld verkocht hebben." Op eenmaal verging
bij de nieuwsgierige lieden alle lust tot vragen.
3. In zeker gezelfchap werd eens van een be-
roenrd man gefproken, die den naam van coock
gevoerd had, en driemalen rondom de ganfche
aarde was gezeild. Men gewaagde van de be-
klagenswaardige wijze, waarop hij zijn leven bij
die reizen had ingefchoten. Zekere vrouw, die
dit mede aangehoord had, vroeg daarop: „ Is
5, dan de Heer coocK op zijne tweede, of op
5, zijne derde reis geftorven ?" Toen hadden
zel^s de ernstigfte lieden van het gezelfchap
moeite, om zich van lagchen te weerhouden.
4. Een mensch, die zich had willen baden,
zou bijkans in het water zijn verongelukt, zoo
cr niet toevallig lieden bijgekomen waren, die
hem gered hadden. Zij vermaanden hem , om
in het toekomllige voorzigtiger te zijn, en ten
B 3 min-