Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
' logew, huicbeiarij, enz. 133
vader, ,, uw geweten verraadt u: maar ik wil
„ u nog een weinig ondervragen."
Zijn vader ondervroeg hem, en bevond alles
zoo,'als de eerlijke meid gezegd had; maar hij
bevond, helaas! nog meer — willem had de
abrikozen ook genomen. Jasper was op de ge-
zegde dagen in het geheel niet in den tuin ge-
weest — zijn geld had hij aan geene arme vrouw
gefchonken, maar hij had het aan koek en fui-
kergoed verfnoept - en in plaats van op zijne
kamer aan zijn fchoolwerk te arbeiden , had hij
ezelskoppen geteekend, om ze, des daags daar-
aan , heimlijk op den rug van andere kinderen
te fpelden.
■ „ Moeder! " riep de Heer horn tot zijne
vrouw, tóen hij dat alles, en nog veel meer
kwaads, er uit had. ,, Moeder! wij zijn zeer
,, ongelukkige ouders! Het is het ergfle , dat
,, wij beleven konden. De boosaardige knaap
„ is de doortraptlle huichelaar, en heeft het in
„ de kunst van veinzen reeds heel ver gebragt.
,, O welk een dwaas was ik , dat ik bij den
,, booswigt de grootfte opregtheid onderftellen
„kon!"
Wat zouden de ongelukkige ouders met een
zoo vreeslijk boos kind aanvangen? — „ Zoo
,, tuchtiging nog iets helpen kan, " zeide de
vader, „ al moet het ook de allerhardfte we-
.1 3 JJ zen^