Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ia8 WAARACHTIGHEID, OPREOTHEIÖ ,
om gtloofde liem niemand, wat hij ook zeggen
mogt.
Kristoffel was op zekeren dr.g ter markt ge-
weest , cn had een grooten wagen vol koren ver-
kocht, cn een mooi Ruivcrtje geld daarvan ge-
maakt. Het begon reeds te fchcmeren, toen hij,
met meer andere boeren, uit zi'n dorp wederom
te huis kwam. Thands ontdekte hij, met ont-
zetting, dat hij den buidel miste, waarin hij al
het ontvangene geld gedoken had. „ O lieve
„ buren 1" zcide kkistoffbl , ,, daar is mij een
,, groot ongeluk bejegend. Ik hch al mijn geld
„ verloren. Kont, cn helpt mij zockCn. Voor
„ een kwartier had ik het nog."
„ Hoe gccrn hadt gij, dat wij gek genoeg wa-
„ ren, om u tc gclooven," zeiden de boeren:
„ zoek gij een ander bij den neus te krijgen."
Kp>istoffel zwoer bij alles, dat hij nu niet loog.
5, O mijn God!" riep hij uit, ,, gelooft mij nu
„ flechts ditmaal! gij behoeft mij nooit meer te
„ gclooven , zoo ik thands dc waarheid niet
5, fpreek!" — „ ^Vij kennen u reeds in dit
,, fl:uk," andwobrddcn dc boeren, koelzinnig,
en trokken met hunne paarden het dorp in.
Kristoffel moest allewi gaan zoeken. Hij
keek aan alle kanten rond, en bezag elk kluitje
.narde ^^ maar het werd vast al donkerer, en
kristoffel vond zijnen buitlel niet! Hij liep naar
huis.