Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
EERLIJKHEID, BILLIJKHEID. IlJ
,, overeen gekomen zijn. Hebt gij iets daarte-
„ gen?"
Maarten was daarmede volkomen te vrede;
en daar hij onvermoeid vlijtig was, en de vol-
gende oogsten zeer goed uitvielen, zoo ver-
kwam hij wederom , betaalde de fom , die hij
den landeigenaar verfchuldigd was, cn roemde
deszelfs billijkheid.
Met den tijd huurde maarten al het land van
dien man; en zij kwamen regt goed met clkan-
deren overeen.
„ Bijaldien ik toen zoo billijk niet jegens
„ maarten geweest ware," zeide de landeige-
naar , „ dan had ik thands geenen zoo goeden
„ hurer gehad. De arme man had met den be-
,, delllaf moeten loopen; ik had geen geld van
„ hem gekregen; en wie weet, hoe het einde-
„ lijk met hem afgeloopen ware. Alsdan zou
„ al zijn ongeluk voor mijne rekening zijn ge-
„ weest. "
ZES-