Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Iia ONREGTVAARDIGHEID , BEDROG ,
man gehuurd, en er was , by de verhuring,
een beding gemaalct, dat de eigenaar nooit ge-
houden zijn zou, om iets van de huurpennin-
gen te laten vallen , al leed maarten op dat
veld ook nog zoo veel fchade, uit hoofde van
misgewas of hagelbuijen , en dergelijke tegen-
heden.
Reeds in het eerde huurjaar ontftond er een
cnwcder, met groote hagelfteenen en geweldi-
gen flagregen; en op het geheele veld, dat
MAARTEN gehuutd had, bleef bijkans geen halm
onbefchadigd.
Maarten klaagde zijn nood aan zijnen land-
heer. ,, Zoo erg dacht ik niet dat het loopen
,, zou," zeide hij, ,, cn dit in het eerfte jaar.
„ Als gij voor mij niets laat vallen, ben ik een
„ ongelukkig man, en moet, met vrouw en kin-
„ deren, het dorp uit."
„ Hoor, maarten ! " zeide dc rijke landheer,
„ ik kon zekerlijk wel vorderen, dat gij mij be-
,, taaldet; en, zoo gij niet wildet, kon ik u
,, voor het regt roepen, en al uw goed laten
„ verkoopen ; — maar ik ben zoo hardvochtig
„ niet. Ik wil jegens u billijk zijn. Gij zult
„ mij dit jaar in het geheel geen pacht opbren-
„ gen ; en zoo gij u, in eenige volgende ja-
„ ren, eenigzins herftelt, zult gij mij voor dit
„ jaar flechts half zoo vcci geven, als wij
„ over-