Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
EERLIJKHEID, BILLIJKHEID. I2l
bi) een 'anderen Heer, waarvoor hij beter be-
loond werd ; offchoon hij juist ook niets over-
hield. Nn was de eerfte zorg van dien man,
den rijksdaalder terug tc geven, dien hij zich te
voren door bedrog had toegecigcnd. Hi.) had
dit voornemen reeds aanftonds gehad, toen hij
dat ftuk geld nam: maar hi.i had zoo veel niet
kunnen overhouden. Dit kon hij nu doen.
Hij zond den rijksdaalder ovcv aan een man,
die voormaals onder hem geftaan , en nu het
opzigt had over de toe i door hem bezorgde
ontvangst; cn hij voegde nog eenige ftuivers als
interest daarbij.
In eenen brief, welken hij medezond, betuig-
de hij, dat alleen de uitcrfto nood hem had kun-
nen bewegen, om dat o iregt te doen; en dat
hij zich, ten opzigte van dien rijksdaalder, nooit
had kunnen gcrustftcllen. Dit was de eerfte
rijksdaalder, dien hij had kunnen opleggen;'cn
daarmede vvilde hij lui het gepleegde onregt ver-
goeden.
L I V.
De rijke landverhufer; of^ de billijkheid.
In zeker dorpjti van Dintschland had de vlij-
tige MAARTEN ccuige morgcns land van een rijk
H 5 man