Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
12(5 ONREOTVAARDIGII5ID, BEDROa,
Neen," zcidc zij, „ dat geld is immers liet
mijne niet — het tc houden, zou even erg
3, wezen, als het te delen."
De ^ïigenaars vau het geld wilden aaii de cer-
liikc meid eene bclooning geven; maar zij nam
dezelve niet aan. „ Het is immers mijn fchul-
5, dige pligt," zcidc dat ik u het geld
„ wedergeve. Het heeft mij immers niet toe-
9, behoord."
L I I I.
M&n moet alle bedreven onregt 'wederom
zoeken te vergoeden.
Zeker man had voor zijnen Vorst, in wiens
dienst hij was, de ontvangst van eenige gelden
te bezorgen. De man bekwam flechts een ge-
ring onderhoud, waarvan hij met zijn gezin
naauwlijks leven kon; maar nogthands bedroog
hij den Vorst ni^-t, hoe ligt hij zulks ook had
kunnen doen, zonder gevaar van ontdekt te
worden.
Een enkelen keer evenwel, toen de man in
zeer grooten nooil was , en bijkans niets meer
te eten had, liet hij zich vervoeren, om ecneu
rijksdaalder uit dc geldkas te nemen.
Na eenigen tijd bekwam die man "eenen dienst