Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
EERLIJKHEID, BIC.LIJKHEID. II9
LIL
De eerlijke meid.
In zdcer huls ontftond des nachts brand. Al-
les liep toe, om het vuur te blusfchen, cn de
goederen te redden; en vele handen waren on-
ledig, om de ongelukkige bezitters van het huis,
in dc berging van het hunne, te helpen.
Den anderen dag, toen de lieden uit het af-
gebrandde huis hun goed overzagen , ontbrak
hen vrij wat, dat zij evenwel wezenlijk uit het
vuur gered hadden; zij wisten intusfclien niet
meer, wien zij het hadden toevertrouwd.
Het gevoeligdc trof hen het verlies van eenen
buidel mot honderd guldens. Zy hadden hem
in den angst aan eene meid gegeven , die zij
niet kenden, cn zich ook niet meer konden voor«
ftellen.
De meesten der verloren geraakte dingen be-
kwamen de gezegde lieden niet weder; want
zij, die ze naar zich hadden genomen, waren
ook Hecht genoeg, om ze te houden. Maar de
honderd guldens kregen zij terug; want de ge-
zegde meid was eerlijk. Eene andere meid had
haar wel gezocht te overreden, om dat geld te
houden: maar zij Iic\; hare eerlijklieid, door al
dat voorpraten, niet'aan het wankelen brengen.
II 4 „ Neen,"