Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Iia ONREGTVAARDIGHEID , BEDROG ,
„ als gij dat geld houdt." — „ Neen," zeide
de man, „ al moest ik ook omkomen, ik houd
„ dat geld niet."
Met fnelle fchredeiT ging hij naar den bakker,
en fmeekte zoo lang, dat hij nog een brood be-
kwam.
Den volgenden dag werd de verloren buidel
reeds overal omgeklonken; en de eerlijke arme
man droeg hem naar den eigenaar, en zeide,
hoe hij hem gevonden had. — Men zag aan zij-
ne gebrekige en behoeftige kleeding wel, hoe
arm hij wezen moest; men vroeg hem naar zij-
ne omftandigheden, en men verwonderde zich,
dat hij in zoo grooten nood evenwel het geld
niet behouden had. — „ O het was immers zoo
„ goed als geftolen geweest," zeide het eerlij-
ke mensch, „ en ik zou dan ook nooit rust
,, gehad hebben- "
Hij, die het geld verloren had, was een braaf
man. Hij gaf den eerlijken vinder niet flechts
eene fraaije fom tot erkendtenis; maar hielp den-
zelven ook op alle mooglijke wijze, om deszelfs
omftandigheden te verbeteren.
Lll.