Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
EERLIJKHEID , lilLLiJKHEID. 11?
Een paar maal gingen cr eenige menfchen voor-
bij, die hij aanfpreken wilde; maar hij.(tond, en
ftamelde eenige onverftaanbarc woorden, fidder-
de, en werd hoogrood in zijn aangezigt. Die
menfchen zagen hem aan , cn gingen verder.
,, O Hemel!" zuchtte de man, „ vanwaar
„ zal ik moed krijgen, om te bedelen !" Naauw-
lijks durfde hij het woord bedden bij zich zelvcn
uitfpreken.
Juist wildc-hij toen, om den hoek der (Inm,
iiaar eene andere llraat fluipen, wanneer hij met
den voet tegen iets, dat een klinkend geluid van
zich gaf, aanltiet. Dat maakte hem opmerkzaam.
Hij bukte daar naar; en vond een buidel geheel
vol met goud geld.
Verheugd hief de man den buidel op. „ Nu,"
riep hij, „ ben ik uit allen nood!" Maar zijne
vreugde hield welhaast op; want thands viel hem
in, dat het geld hem niet toebehoorde. „ Ach!"
zeide hij toen, den buidel aanziende, „Ik ware
„ zekerlijk op eenmaal uit allen nood, zoo gij
5, de mijne waart; maar ik mag u immers niet
3, houden!"
Treurig droeg de man den buidel naar hitis.
Toen hij hier nu zijne kranke vrouw en naakte
kinderen zag, kwam hij bijkans in verzoeking,
om het geld te houden. — Maar het was hem ,
als of iemand heui toeriep; „ het is niet regt,
II 3 ïils