Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Iia ONREGTVAARDIGHEID , BEDROG ,
gewasfen was, moest liLj de land-hiiishoudlam-
de aanleeren, en kreeg het voornaamfte opzigt
ovèr al de goederen van den Heer.
L i.
Wees, ook in den grootfien ?iood, eer-
lijk en opregt.
Een arm, zeer arm, man, die zich in grooten
nood bevond, ging, daar hij zich op geene an-
dere wijze meer redden kon, in de avondfche-
mering langs de ftraten der ftad, om goedhartige
menfchen om eene kleene gave te bidden.
. Tc huis had de bekommerde man eene zieke
vrouw, en drie naakte en hongerige kinderen.
Dc bakker wilde hem geen brood meer borgen.
De huisheer wilde geld hebben. Verdienen kon
hij zoo veel niet, als de zijnen noodig hadden;
cn de wgiiiige klecderen, en bedden, ja zelfs de
hemden, dfe hij gehad had, wai'en reeds lang
verkociit.
In diepe gedachten over zijne bedroefde om-
ftandigheden, ging de man digt langs de huizen
henen; cn wanneer er iemand kwam, wien hij
had kunnen bidden, dan had hij het hart niet.
,, Ach! " zeide hij, „ het bedelen valt mij zeer
,, zwaar,".
- Een