Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Iia ONREGTVAARDIGHEID , BEDROG ,
het huis werpen; en zij wisten niet, wie haan
éan wederom innemen zou. Nu waren zij op
eenmaal gered.
,, Ziet gij wel," zeide de Heer eerrjjk tot:
zijne bekenden , toen hij wederom te huis kwam ,
„ dat ik die lieden opzoeken moest? Anders zou
,, immers al de ellende voor mijne rekening zijn:
5, gekomen, die haar zou hebben getrolFen."
L.
Armoede en eerlijkheid.
„ Mijn lieve Mijnheer! fchenk mij toch cent
„ kleenigheid voor mijne zieke moeder!" zeide
een arme jongen tot een voorbijgaanden rijker
Heer. De lieer tastte in zijn zak, en gaf der
jongen een ftuk geld. — De knaap zag het ont
vangcne geld met groote oogen aan; en men kor
het uit zijn gelaat lezen, hoe zeer hij zich ver-
wonderde. „ O!" riep hij uit, ,, daar ben ili
,, op eenmaal rijk!" — Schielijk daarna fcheer
hij zich te bezinnen, cn, na eenige oogenblik:
ken bcdenkens , liep hij den Heer ijlings ach
terna.
„ Miin lieve Mijnheer!" zeide hij, toen h:
hem had ingehaald, ,, gij hebt mij dat vast nie|
„ willen geven!" Met deze woorden reikte h
. he