Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
. EERLIJKHtlD, BILLIJKHEID. 113
,, mi) niet tocbclioort. — Het moet betaald wor-
„den."
De Heer eerrijk zoclit de duizend guldens
bij een te brengen, en gaf zich toen alle moei-
te, om dc familie op te fporcn , die de vriend
van zijnen vader had achtergelaten. Die familie
was, reeds fedcyt jaren, uit dat oord weggeto-
gen, en niemand wist, waarheen? Eenigen zij-
ner bekenden, welken hij het voorval had ver-
haald, waren van begrip , dat hij het geld nu
toch wel behouden mogt , daar hij niet eens
wist, waar zich de lieden ophielden, aan wel-
ken hij het had uit te tellen. „ Neen," zeide
.de lieer eerrijk, ,, het is mijn pligt, hen op
„ te fporcn."
Eindelijk vond hij ze — het was de weduwe
van den weggereisden , met twee dogters. Hij
vernam eerst naar al hare omftandigheden, om
'zeker te wezen, of het de familie was, die hij
zocht; en toen bragt hij haar het blijde berigt,
dat hij haar duizend guldens te betalen had.
Wat ftonden de lieden verbaasd. Scdcit ver-
fchcidcne jaren hadden zij in bittere armoede ge-
leefd , en zich zeer kommerlijk moeten behel-
pen ; cn thands waren zg in groote verlegen-
heid. De huisheer, aan wien zij een half jaar
huur fchuldig waren, wilde haar hare twee bed-
den en hare klcedcren afnemen, en ze dan uit
II. deel. H liet