Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
BERLlJKHtlD, BILLIÏKHEID. Iii
Die man had zijnen handel met een zeer klein
winkeltje aangevangen, maar hij was fteeds eer-
lijk en billijk geweest, en daarmede was hij er
zoo op gekomen. Hij zocht het flechte fruit uit
het goede, en Verkocht enkel dit laatfte, voor
zulken geringen prijs, als hij maar eenigzins ver-
mögt. Wanneer hij eenmaal zeide, dat die of die
foort van appelen goed was, en duren kon, of
dat het in tegendeel befchadigd fruit was, of dat
het goed was om tc koken, of te ftoven; dan
kon men zich veilig daarop verlaten. Al de we-
reld kocht van dien man fruit.
In weinige jaren had hij zoo veel overgewon-
nen, dat hij groote tuinen huren, en zijn fruit
met geheele fcheepsladingen naar de naburige
groote fteden zenden kon; en offchoon hij ten
■laatfte veel meer fruit aan den markt bragt, dan
de andere handelaars zamen genomen; zoo had
hij toch telkens veel eerder verkocht, omdat
een ieder geerne van hem kocht.
X L I X.
De Heer eerrijk; o/, men moet eerlijk zljn^
al heeft men zelfs nadeel daarvan.
De .Heer eerrijk, een vrij bemiddeld burger
man, doorbladerde op zekeren zondag eens een
boek.