Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
eerlijkheid, billijkheid. i09
ning van Engeland zond. Deze begaf zich ook,
met al zijn gevolg, bij dien Logement - houder ;
maar wat ftond hij verbaasd, toen hem eenige
honderden guldens voor eenen enkelen maaltijd
werden afgevorderd. De aanzienlijke vreemdling
dacht, dat het hem niet paste, om bij den waard
op deszelfs rekening aftedingen; en hij betaalde
hem dezelve: maar hij maakte het voorval be-
kend; en dat verwekte een zoo algemeen onge-
noegen, dat niemand meer bij dien man ging,
In weinige jaren was de herbergier verarmd, en
moest hij zijn huisden erf verkoopen. Toen had
hij wel berouw van zijne ongeregtigheid; maar
toen was het te laat.
X L V I I.
Dikwijls maakt bedrog den mensch eerder
arm, dan rijk; of, de winkelier-w^-ikts.
De winkelier werts, in het kleene ftadje Tlst,
dacht door bedrog op het fpóedigfte een welge-
zeten en rijk man te zullen worden. Als men
eene el goed van hem kocht , dan ontbrak er
meestal de breedte van een paar duimen aan.
Nam men koffij, fuiker, en andere waren, dan
was het nooit behoorlijk gewogen. Daarenbo-
ven deed hij zich zijne waren bijkans altijd iets
/