Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Iia
onregtvaardigheid , bedrog ,
fchen die Schout verongelijkte; en de Vorst deed
hem zijn ambt ontnemen.
Toen ondervond die man, hoe zeer hij alom
wérd verfoeid. Niemand wilde hem opnemen.
Niemand beklaagde hem. Zijn geheele vermo-
gen had de Vorst verbeurd verklaard, en on-
der hen doen uitdeelen, welken hij onregt had
gedaan. Toen moest hij bedelen, om flechts een
ftuk brood, ter ftilling van zijnen honger, te be-
komen ; want niemand wilde hem in zijne dingen
hebben, noch zelfs de geringfte zaak aan hem
toevertrouwen. Eene geringe fchrijversplaats,
waarom hij aanhield, kon hij niet eens verwer-
ven. Ten laatfl:e moest hij nog naar een vreemd
land trekken, waar niemand hem kende, en waar
hij zijn leven jammerlijk eindigde.
X L V I.
De bedrieglijke Herbergier; of, de loon •
der inhaligheid.
Een Logement-houder in Engeland was zeer
welgegoed geworden, doordien vele voorname
en rijke Ileerfchappen hunnen intrek bij hem na-
men , en zeer wel door hem bediend werden. —
Eens kwam een zeer voornaam Heer uit Frank-
rijk, wien de Koning van dat land naar den Ko-
ning