Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
104 NIJD, AFGUNST, ENZ.
Door die vlugt waren gusmans kragten uitgepuu
Ademloos en bleek, bleef hij voor eenen tuin
flaan, en wendde zijne laatfte kragten aan, om
over den hoogen muur in den tuin te komen.
Hier vond hij den bezitter van dien tuin, een
bejaard grijsaard, in eene donkere Berceau alleen,
en bad hem om herberg en befcherming. „ Ik
,, heb ongelukkig iemand verflagen," zeide hij
hem, „ en men vervolgt mij." De oude ont-
ving hem met goedheid, en zeide: „ Ik wil u
„ verbergen, zoo lang ik.kan."
Kort daarna werd de grijsaard van gusman af-
geroepen door een oud moedertje. Tot aan zij-
ne wederkomst floot hij gusman in het tuinhuis
op, ten einde niemand hem mogt zien. Drie
lange uren moest gusmaW wachten, eer de grijs-
aard wederkwam. Eindelijk kwam hij, met die-
pe droefheid op zijn gelaat. ,, Wreed mensch!"
zeide hij tot hem, ,, het is mijn zoon, mijn eeni-
5, ge zoon, wien gij verflagen hebt. Zie, gij
5, zijt in mijne magt. Ik zou mij kunnen wre-
5, ken, maar het is edeler zijnen vijand te verge-
5, ven, en hem weite doen. Vlied — mijn bes-
5, te paard is voor u gezadeld, en wacht u aan
,, de tuindeur. Hier is een buidel met geld._
5, Neem uwen weg niet naar het zeeftrand, want
„^ daar zoekt men u reeds ; maar naar Toledo
,5 zult gij veihg kunnen komen!"
Gus-