Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
iS VERDEELINGEN*
nam* aanleiding van derzelver woonpluafs en ver-
blijf, in de aarde, op de aarde, of in het water,
hoe zult gij ze dan moeten rangfchikken?
Verdeel ze nu eens naar het voedfel van vleesch
of planten, waarvan zij leven.
Bedenk eens, of gij al wat op aarde is, niet
in levende en levenlooze dingen kunt verdee-
len, en wederom, of zij zich niet laten fchei-
den in dingen, die door menfchen vervaardigd
zijn, of die door de natuur zijn voordgebragt,
al hebben de mcnfchcn ook iets daartoe gedaan.
Vei-deel nu de volgende dingen in de eerfte plaats
daar naar, of zij leven hebben, dan niet, en
dan daar naar, of zij door menschlijke kunst
veranderd, en in eenen gansch anderen vorm, zijn
gebragt, dan of zij zoo gebleven zijn, als zij uit
de hand der natuur vooijdkwamcn.
Os, hcnnip , lijnwaad, gebraad, tarwe, boom,
tafel, gans, bed, oesters, wagen, paard, koe,
koren, meel, vogel, planken, fteen , kalk, mol,
brug, ftok, fUjk, zand, hoen, ei, ijzer, pot,
fehotel, fchaar, mes, glazen, ezel,laars, fchoen,
hemd, zakdoek, vlas, wol, fchaap, rok, vest,
koufen.
Let eens op, of gij de meeste dingen niet zeer
W£l daarnaar verdeelcn kunt, dat gij opmerkt,
of het dieren zijn , dan delflloffen , zoo als aarde,
fteenen, metalen, zouten, enz. Verdeel daar-
naar