Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
n ij d, afgunst, enz. i03
Louize dacht, dat karel zijn misnoegen wel
wederom vergeten zou; maar karel was in zij-
ne eerrte boosheid heen geloopen , en had het
kleene lieve kanarievogeltje uit het venfter latea
vliegen, dat louize; eerst voor twee maanden,
van hare Tante ten gefchenke bekomen had. Zij
had het beestje zeer lief gehad, om dat het zoo
mak en menschlijk was. Het pikte een ftukje
fuiker, dat zij het voorhield , uit hare vinge-
ren. Het kwam op hare fchouders vliegen, als
zij het riep; en het liet zich geerne van haar
grijpen en ftreelen.
,, O karel!" zeide de z;ichte louize, toen
zij vernam, wat hij gedaan had, ,, hoe kunt gij
5, zoo wraakzuclitig wezen!" Zij beweende den
hulploozen vogel, die zich daar buiten niet zou
kunnen redden. Al, wat er in huis was, zag
karel met misnoegen aan. „ Dat is leelijk,"
zeiden zij tot hem, en dreigden allen, het zij-
nen vader te zeggen. , Maar louize bad hen te
zwijgen. „ Ik krijg het beestje daardoor toch
„ niet weder," zeide zij, „ en mijne droef-
5, heid zou maar grooter worden , als karel
„ geflagcn wierd." Zij ging in den tuin, om
te zien, of haar lieve vogel daar ook was; cn
alle lieden van het huis zochten hem in de na-
buurfchap, en overal; maar hij was nergens te
vinden.
C 4 Ee.