Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
98 N IJ D, A F G U N S T, ENZ.
x l i.
Dc ty^^cc voerliedcfi y of dc tocgcvcTidhcid»
Twee voerlieden kwamen eikanderen, met hun-
ne zwaarbeladene wagens, in een hollen weg
tegen. ^ Elk hunner vergde van den anderen
dat hiï uit het fpoor wijken zou. Tiet kwam tot
dreigen; het kwam tot fchelden en vloeken; en
juist wilden zij elkandercn met de Hokken van
hunne zweepen te lijve gaan, en hadden zij de-
zelven reeds tot flaan opgeheven , toen er een
verftandig man te paard voorbijreed.
,, Wat wilt gij daar doen? mannen!" riep
de reiziger!» ,, Wilt gij eikanderen misfchier|
5, doodQaan?" ,, Ik geef daar niets om, a
5, fla ik den karei dood," andwoordde de een
„ Waarom wijkt hij niet uit den weg?" — D
ander zeide genoegzaam even het zelfde. ,, Wan
•„ neer gij zoo fpreekt," zeide de reiziger o
een kalmcn toon, „ kunt gij hier nog een paa
5, uren' op elkaar kijven en fchelden , en e
„ kanderen bloedige koppen flaan. Misfehie
5, flaat zelfs de ccn den anderen dood, of won(
hij hem zoo gevaarlijk, dat men u beider
3, met uwe paarden en wagens, in arrest neem
„ wanneer gij intusfchen verftandig te we
3, gaat, kunt gii in een half uur uit den hc
1