Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
n ij d , afgunst, enz. 9?
Zijne kinderen Iiadden voorheen zoo veel ge-
noegen in dien tuin gefchept; zij hadden daar
zoo meenigen rooden appel geplukt, dc gele pe-
fren van den grooten boom, digt bij'den olm,
die bijkans alle jaren een i aar korven vol gaf,
hadden fteeds zoo lekker gefmaakt, en de kin-
deren hadden ftaag zoo vrolijk in den tuin ge-
fpeeld, en gedarteld — nu mogten de arme klee-
nen geen voet meer in dien tuin zetten, en
noesten langs de ftuivende ftraat, op het harde
plaveifel van fteenen, fpelen. ,, Och, of toch
, de tuin nog aan ons toebehoorde! " zeiden
Ie kinderen, bedroefd; en pieters vrouw kon
lare tranen niet inhouden, zoo meenigmaal zij
lit de kamervenfters van haar huis zag, hoe vol
!e appelboom in den tuin hing, en hoe de pe-
enboom gefchud werd. Ja, piëter had zelf
;een vergenoegd uur meer. Hij fchaamde zich
oor zich zelven, en voor alle menfchen.
, O buurman!" zeide hij eens tot michiel,
iet wien hij nu wederom verzoend was, „ ifc
wenschte wel, dat ik u den boom gansch en
al gelaten had." — ,, Ach, dat wilde ik
ook," andwoordde michiel, ,, dan had ik
mijn ftuk land nog, dat ik heb moeten ver-
koopen , om de kosten van het Proces te
betalen. "
II. deel. G XLI.