Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
N IJ D, AFGUNST, ENZ. 95
X L.
De fwistgierige naburen; of, de olm
in de hegge.
\
„ Neen, buurman! die olm is de miine!"
zeide pieter vrij hevig tot zijnen buurman mi-
chiel. Hunne tuinen lagen naast eikanderen,
en in de hegge , die de icheiding uitmaakte,
ftond de boom, waarover zij twistten. Ieder
beweerde, dat die boom hem gansch en al toe-
behoorde, en zij werden beiden verbitterd.
Mxchiel was nog de tocgevendfte, en floeg
voor, den boom te deelen; maar pieter. wilde
volftrekt niets daarvan hooren. ,, Neen," zei-
de hy, „ de boom bclioort aan mij; en ik zal
„ mij wel regt verlchatïen."
De beide naburen dagvaardden eikanderen voor
de Overheid. Men vermaande hen , den boom
'goedfchiks te deelen — miciiiel was daartoe ge-
reed; maar pieter niet. „ Ik wil den boom
„ in zijn geheel hebben; volftrekt wil ik hem
„ geheel hebben; " en het Proces ging aan.
Beide partyen namen voor zich Advokaten, om
hunne zaak' te bepleiten. Het Proces duurde
een vol jaar, zonder dat men wist, wie den
olm verkrijgen zou. Het was nog fteeds: ,, Gij
,, moet den boom deelen;" maar pieter wilde
niet.