Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
n IJ D, AFGUNST, ENZ. sj
Ziet, zoo Iiandelde jasper , bijkans alle dagen.
Hoe dikwijls werd hij niet, uit hoofde van zijne
onverdraaglijkheid, door zijne ouders en meesters
beflraft. Meenigmaal moest hij te huis blijven;
dikwyls moest hij, in de fchooi, op een bankje
alleen zitten; vaak werd hij met flagen gekastijd,
en veehijds wilde niemand met hem fpelen. Zegt,
of JASPER niet voor zich zelven alle vreugde ver-
bitterde , en of wel iemand hem lief hebben, en
zijn vriend zijn kon , daar hij met een iegelijk
over hoop geraakte.
Jasper behield, ook toen hij reeds volwasfen
was, zijne verkeerdheid. Met zijne naburen en
bekenden krakeelde hij alle oogenblikken. Dat
veroorzaakte hem eeuwige kwelling en verdriet;
en nooit kon hij regt vergenoegd zijn. Een ie-
der fchuuwde ook zijnen omgang. „ Deze
9, mensch," ^ zeiden allen , die hem kenden ,
9, gelijkt aan een bijtachtigen hond, die alle
,, menfchen aanrandt, en hen de tanden laat
„ zien — men moet zich voor hem in acht ne-
„ men." Jasper was nu zekerlijk verftandiger
geworden, en was fomwijlen misnoegd over zij-
ne misftappen: maar hij had zich daaraan zoo
zeer overgegeven, dat hij ze beging, ,eer hij het
wist.
XL.