Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
368 nijd, afgunst, enz.
worden, dat hij zich niet nog eenmaal verfchui-
len mogt. Evenwel liep het deeze ke^ nog al
vrij wel afv
Jan werd gevonden, en nu kwam de beurt
van het wegkruipen aan jakob. ,, O', gij moet
„ mij vooraf wederom aan de beurt laten," riep
jasi'er. Jan bad hem, dat hij jakob toch eerst
zou laten wegfchuilen; en jasper bromde op
nieuw; maar, toen hij eenigen tijd lang vrucht-
loos naar jakob had gezocht, hield hij ^ich niet
langer in, „ wel dat is lomp," riep hij, „ ik
,, wil niet meer medefpelen, als gij u niet laat
,, vinden." Inde daad liep hij weg. Jan hield
Intusfchen niet op van zoeken; en magdaleen^.
tje hielp hem. Zij vonden jakob in eene groo-
te mande, welke hij met eenen doek had toege-
dekt. —- Jasper pruilde.
„ Waarom ftoot gij mij dan? eduard!" zei-
de JASPER den volgenden morgen tot zijnen me-
deleerling , die in de fchool naast hem zat,
„ Heb ik u geltooten?" vroeg eduard, „ dan
,, heb ik het vast onwetend gedaan. Neem het
,, mij niet euvel! " — „ Gij doet het intusfchen
„ gedurig," voegde jasper hem vol kwaadheid
toe. „ Alle oogenblikken bengelt gij met uwe
„ voeten. Gij kunt u in acht nemen! hoort
„ gij? onrustige jongen! " Eduard, die niet
geern onmin had, naui z'^ne boeken, cn fchikte
zoo