Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
WIJD, AFCWNST, ENZ» ij
XXXVIII.
willem de spotter.
1
Willem was een zeer bekwame knaap, die
voor zijnen ouderdom heel veel geleerd had. Ook
was hij meermalen dienstvaardig jegens zijne
fchoolmakkers, en deed nu dit, dan dat, ten
hunnen gevalle.
Willem merkte echter fteeds naauwkeurig daar-
op , welke gebreken iemand aan zich had , en fpotte
daar mede. Nu eens baauwde hi.) het ftameleu
van den kleenen karel na. Dan eens fprak hij,
even als frederik , door den neus. Nu eens
hinkte hij, zoo als GERRIT. Dan weer hield hQ"
zich op met de misdagen, welken iemand in zijn
werk gemaakt had, 'en gewaagde vele dagen lang
daarvan. O wat deed willem zijnen fchoolmak-
keren een verdriet äan! Dikwijls maakte hij het
zoo erg, dat hij hen aan het weenen bragt.
Zijn meester bad hem liefderijk, dat hij zich
toch mogt bevlijtigen, om die haatlijke verkeerd-
heid afteleggen; en toen dit niets bij hem baat-
te, werd hij eenige malen zwaar gekastijd. Maar
dit hielp ook niets. Willem werd nu eenigzins
voorzigtiger, en nam zich in acht, dat zijn mees-
't ter niet ligt iets vernam; maar in den grond was
i hij niets beter geworden. Hij leefde met zijne
F 4 leer-
%