Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
^^ NIJD, AFCÜNST, E N Z.
XXXVII.
Deelneming verligt het ongeluk.
De ecrllike hans had een fchoonen oogst Jn
het veld. Dit was, na drie arbeidvolle jaren,
de cerftemaal, dat zijn land, waarmede hij het
zeer flecht getroffen had, rijklijk beloofde. Nu
berekende hans reeds, hoe veel hij van zijno
fchulden afdoen, hoe hij zich nog een paar koei-.
jen koopen, zich misfchien ook een paard aan-
fchaffcn, en aan zijne huishouding misfchien eenc
gansch andene inrigting geven zou. Daar kwam
een onweder, met laag langs de aarde zwevende
graauwe hagelwolken, en vernielde de fcboonftc
tarwe van den vlijtigen-man; terwijl de akkers
van zijne naburen, 'ter regter- en linkerhand,
weinig fchade leden;
Het geheele dorp beklaagde den eerlijken hans
hartlijk: „ Gij arme fchelm! " zeiden eenigen,
,, dat het ook juist u treffen moest." Anderen
troostten en vermaanden hem, dat hij dnarom
den moed niet moest laten vallen; en bijkans
allen boden hem zoo veel hulp aan, als zij hem
geven konden. „ O!" zeide hans, ,, hoe groot
„ ook mijn verlies is, ik zal het evenwel veel
„ ligter verkroppen, dewijl ik zie, dat al mijne
„ naburen mij beklagen."
XXXVIII.