Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
W R Ë E D H E I D. 77
Frederik. Zie, dat is mooi! Dat wit ik eens
aan lodewijk van den tuinier zeggen. Maar,
vader ! onlangs hadden de mollen toch een gansch
bed vol planten omgewoeld. Daar deden zij
toch meer nadeel, dan zij voordeel aanbragten.
Vader. O ja, mijn zoon ! zoo gaat het ook
fomwijlen; maar dan kunnen wij ze immers doo*
den.
Frederik. Mag men dit doen, vader?
Vader. Weet gij dan niet, frederik t dat
wij vele dieren moeten dooden, indien wij ons
leven behouden willen? Koeijen, kalvers, zwij-
nen, fchapen, ganzen, enz. Ook rotten en mui-
zen, als zij het te erg maken?
Frederuc.■ Ach! Het is waar, vader! Wij
mogen dan de beesten dooden, als dit noodig
is, maar niet martelen.
Vader. Neen , mijn zoon ! niet martelen.
Die zulks doet, is of een zeer eenvoudig, of
ccn zeer boosaardig mensch^
'x X X I I.
Wreedheid jegens een os.
Twaalf vette osfen, die geflagt moesten wor-
den , waren gezamenlijk op eene plaats ingcflo-
ten , en met touwen vastgebonden. Een der
jong-