Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
W R. E E D If E I D» 73
malen hevig achter uit, en trof zijnen meester,
met de beflagene hoeven, zoo vreeslijk aan het
hoofd en de borst, dat hij neerzeeg.
Thomas bragt, onder de vreeslijkfte fmarten,
een half jaar door, eer hij zijn bed wederom
verlaten kon. Hij bleef zoo zwak, dat hij tot
zijn bedrijf buiten ftaat was. Had hij nu zijne
kinderen niet lam geflagen, dan had de oudfte,
in allen gevalle, dat bedrijf reeds voordzetten,
en zijnen vader onderhouden kunnen .: maar nu
moest thomas bedelen; en niemand had medC'?
lijden mot hem; het kleenfte ftuk brood gaf men
hem flechts met toorn en verwijtingen. O welk
een berouw had thomas , toen het te Iaat was,
van de wreedheid, waardoor hij de zijnen, en
jzich z,elven, zoo ellendig had gemaakt.'
XXX.
Itqe werd thomas zoo wreed?
Hoe was intusfchen thomas tot die wreedheid
geraakt? Hij had ze het eerfte aan dieren leeren
oefenen. Hij nam kleene vliegen en kevers,
rukte hen vleugels .of pooten uit, en vermaakte
zich dan met dc fprongen der arme fchepfels;
of hij ving mollen, en nagelde ze met de poo^
ten aan de latten van zijns vaders tuin; cn wan-
E 5 neer'