Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
lilIDS'ÖADERS TEOENOVEPvSTrf, KARAKTERS. 65
hcid. Wat zouden zij nu aanvangen? De we-
gen waren niet meer tc onderkennen , en hen
i' buitendien, in dat vreemde oord , geheel onbe-
I kend, „ Wij willen het nog eenmaal beproe-
„ ven," zeiden zij, en klopten aan een vrij ver-
vallen huis aan. — „ Wie is daar?" vroeg eene
ftem , die veel zachter cn vriendlijker luidde,
dan die der vorige .boeren. Die ftem kwam van
een man, die ftraks de deur uittrad. Zij gaven
hem, op zijne vraag, berigt van hunne omftan-
digheden. ,, Ja!" zeide de man, „ ik zou u
„ geerne bij mij houden; maar bij mij zou het
5, u vast niet avcI bevallen.- Ik zou u niets,
„ dan' droog brood, kunnen voorzetten, want
5, ik ben arm ; en Waar zou ik uwe paarden
5, bergen? — Maar wacht — er woont een rijke
,, boer, dat een zeer goöd nun is, niet ver
5, van hier, die zal u vast wel innemen — gaat
5, Hechts met mij daarheen! " De vriendlijke
man bragt de reizigers bij den rijken boer; en
ieze nam hen geerne in huis. O hoe bedankte
Ie lieer van uoldridder den man , die hem
üt zoo groot eene verlegenheid had gered. Hij
rukte hem, bij zijn affchcid, eenig geld in de
and, hetwelk' hi.i aanvanglijk fterk weigerde aan
c neincnv „ Neen! " zeide dc brave man ,
, ik ben wel arm, maar ik wil mij evenwel voor
zulk eene.kleenigheid niet la^e:a betalen. Men
II. deel. e 5, moet