Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
MIDSGADERS TEGENOVERST., KARAKTERS. 63
„ aantal van kinderen wel een overlaten." —
Ja wel is zij braaf! " andwoordde de Heer
groeniiosch met innige vreugde; ,, en ik laat
„ haar on^eerne aan u, zoo zij intusfchcn met
„ u gaan wil, ben ik daarmede te vreden."
Jakoba reisde met haren neef, voor wien zij
veel liefde had opgevat; en toen deze na eeni-
ge jaren Itierf, werd zij erfgenaam van al zijn
groot vermogen. Niemand benijdde haar zulks;
want elk beminde haar , uit hoofde van hare
gedienftigheid.
XXVI.
Ongcdienflightld cn dienstvaardigheid.
Op een zeer donkeren dag , midden in dc
firenge maand Januarij , reisde de Heer van
iioldrïdder, ccn rijk Duitsch Edelman, uit de
(lad naar een afgelegen landgoed, waar hij eeni-
ge noodwendige bezigheden had. Terwijl hij op
weg was, begon het te fneeuwen. Al digter
cn digter vielen de fneeuwvlokken. De opeen-
gepakte wolken fchenen al lager en lager te ko-
men; en, des namiddags voor vijf uren, was
het reeds bijkans volkomen nacht. Na verloop
van een uur wist de Koetüer, hoe opmerkzaam
hij ook was, dcu weg niet meer, en moest hij,
op