Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
02 GEDIENSTIGE EN VErvJPLIGTHNDE ,
waar die of die woonde, dan zeide zij het hem
niet alleen, maar zy rees op, rolde haar brei-
werk zamen, en ging Inede tot aan het huis.
Zat zij aan tafel, en had iemand iets noodig,
zonder omftamiigheid leide zij lepel of vork ne-
der, en haalde het voor hem. Kon zij de meid
van het huis eenigzins voordhelpen, of aan dc
r.fdocning van eenigen anderen kleenen arbeid
medewerken, terltond was zij daartoe .gewillig.
Daarom was koosje ook, in het huis en de gan-
Ichc buurt, zeer bemind.
Eens kwam een neef van haren vader, wien
zij nog nooit gezien had, bij hare ouders, en
bleef aldaar eenige v/eken. Al dien tijd deed
Koos]e alles , wat hij flechts wenfchen kon,
Koosje was het, die hem des morgens zijne
koITij bragt, die hem wasch-w.iter aandroeg, die
tabak, cn pijpen, en vui:r , voor hem haalde.
Zij fchonk voor hem in. Zij bragt - hem des
avonds den japon en de pantoffels; cn overal,
waar zij bemerkte, dat haren neef iets ontbrak,
was zij terflond bezorgd, al moest zij ook mid-
den onder haar lieffle fpel uitfcheiden. ,, Cou-
,, ün!" z^ide haar neef, den dag voor zijne
afreize , tot haren vader , gij weet , dat ik
,, geene kinderen heb, en nogthands vrij wat
„ bezit. Geef mij koosje mede. Koosje is een
33 braaf kind. Gij kunt mij immers van uw
5, aan-