Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
MIDSGADERS TEGENOVERST., KARAKTERS. 59
5, ons UW tuintje eens zien!" zeiden de kinde-
ren. „ Ik heb daar geene boodfchap mede,"
andwoordde pauw, of, „ gij doet mij flechts
„ kwaad daaraan;" of het was, „ pai.^w! leen
„ ons uw prentboek toch een weinig!" -
5, Neen! gij zoudt het flechts fcheuren. " ——
,, Pauw! wij willen kegelen, of oud oud ijzer
a, fpelen." — „ Ik heb geen lust daartoe, fpeelt
9, wat anders! — „ Pauw! geef mij uw mes
5, eens een oogenblik, ik wil mij dit rijsje hier
„ affnijden." — ,, Ach! mijn mes is pas gefle-
5, pen. Gij zoudt het maar ftomp maken."
g. Pauw! wilt gij mij uw potlood niet eens ge»
,, ven. Ik wil mij een hond gaan teekenen." —
,, Ik heb mijn potlood niet bij mij," zeide pauw,
of, ,, het is pas gefcherpt. Gij zoudt de punt
daar maar afbreken." Ziet, zoo gedroeg pauw
zich overal; ook bij zijne ouderen. Wanneer zij-
ne moeder zeide: „ Kinderen! wie wil er eens
„ eene boodfchap voor mij doen?" dan was
eduard terftond gewillig, en zeide: „ Moeder!
geef mij maar geld, als ik iets voor u koopen
moet; ik wil terftond henen gaan," maar
PAUW had nu deze, dan die uitvlugt; nu eens
wist hij het huis niet; dan eens kon hij niet ont-
houden, wat hij beftellen of koopen moest; dan
eens was hij bang voor den hond, dien men in
dijt of dat huis had. Wanneer zyne moeder zei-
de: