Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
gedienstige en vErpligtende ,
,, ftok deugt niet!" zeide frederik. „ Als ik
5, flechts dien van eduard had , dan zouden mij--
,, ne ballen gansch anders vliegen!" Eduard
gaf hem zijn kolfftok. „ O Eduard! kom,"
zeiden de kleene knapen, „ en laat ons uwen
„ bok voor den rooden wagen fpannen, dien gij
,, hebt. - „ Geern," zeide eduard alsdan.
Sikje moest komen, en werd in het garreel ge-
fpannen — voor de graj) leiden zij een paar ftee-
iien op den wagen, een van hen fpeelde voor
voerman, eduard gaf hem zijne zweep in de
hand. De knapen fchaterden het uit, toen Sikje
zoo langzaam en deftig daar henen ging; en
eduard verheugde zich dan, wanneer hij zijne
fpeelgcnoten zoo vergenoegd zag. Waren zij in
de fchooi, en was er iemand met zijne pennen,
of met zijnen inkt, ongereed , dan hielp eduard
hem geern voord, zoo hij flechts merkte, waar-
aan het haperde. Eduard' had een kleen tuintje,
„ Ach, wat hebt gij fchoone bloemen!" zeiden
de kinderen wel eens, wanneer zi_i hem bezoch-
ten — en EDUARD gaf hen geern van de bloe?
men, welken hij als dan had? het zij rozen,
klokjes, balfamienen of angelieren. Die ook een
tuintje hadden , kregen van hem zaad en bloem-
plantjes, zoo veel hij flechts ontberen kon,
Paüw in tegendeel — Ach ! mef pauw had
geen kind geern iets te doen, - ,, Pauw ! laat
n ons