Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
56 GEDIENSTIGE EN VERPLIGTENDE ,
Ivj, „ denzelven toch niet vinden; cn dan kunt
„ gij den ganfchen dag, en den nacht daarbij,
5, in het woud rondloopen." Geerne wilden de
handwerkslieden hem eene kleene belooning gCf
ven: maar de man vorderde veel, en zii hadden
Hlechts nog weinig geld in den buidcL Bij ge-
luk zagen zij juist een man uit het woud ko-
men. Misfchien, dachten zij, is die man ge-
dienftiger; en zij lieten den boer ftaan. „ Lieve
„ manl " vroegen zij, „ kunt gij ons den weg
„ naar Frieberg niet aanduiden?" — „ Naar
„ Friebergandwoordde de man. „ Die weg
„ is juist onder allen de mocilijkfte te vinden.
„ Het zou toch niets baten, al bcfchreef ik u
denzelven nog zoo naauwkeurig. Komt! Ik
5, wil zelf medegaan. " Hij geleidde de hand-
werksgezellen wel meer dan een half uur gaans
ver, tot dat hij ze eindelijk op eenen vrij betre-
denen weg bragt. ,, Gaat gerust op dezen weg
„ voord," zeide hij, „ en wanneer dezelve zich
5, in twee paden verdeelt, flaat dan het linker-
5, pad in, dan kunt gij niet meer dwalen. Ik
„ zou u nog wel geerne tot daartoe willen bren-
5, gen," voegde hij daarbij, „ maar ik heb he-
5, den zelf reeds eenen vrij verren weg afge-
5, legd, en kan ook nog in geen uur te huis
„ wezen." Duizendmalen dankten dc handwerks-
lieden den gedienftigen man, en zij wilden hem,
naar