Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
54 WELDADIGHEID,
ren, een gansch Jaar daarvan zou hebben kun-
nen leven: maar zij hielp haar niet.
Weelde, verkwisting en het fpel, flortten dc
rijke zuster , wier man reeds uit ergernis over
liet verloop zijner zaken geilorven was , einde-
lijk mede in armoede, en zij (lierf in de uiterde
ellende, een kind, van-twee jaren oud, nalaten-
de , dat zich nu in eenen verlaten toeftand be-
vond.
5, Mijn God!" zeide moetiie , „ wat heeft
dat arme fchepfel toch gedaan? Ik wil het
5, kind opvoeden!'God zal mij wel iielpen!
Men ftelde haar voor, hoe ;zwaar het haar val-
len zou, ook dat kind op te brengen, daar zij
ex reeds negen had, die het haar zuur genoeg
maakten; maar zij bleef bij haar voornemen.. —
5, Ik ben immers tot dat veilaten kind de naas-
3, te," zeide zij. Zij haalde het kind, en droeg
het op hare armen naar haar huis. „Ja! Ik
ben u de naaste! Arm fchepfel!" riep zij,
cn omarmde het kind met alle hartiiikheid. Zij
teminde, van dezen tijd af, dat kind als haar
<;igen. Het kreeg alles, wat hare eigene kinde-
ren van haar kregen. Zij voedde en,kleedde het
even goed, als de anderen.
Hoe zwaar het nu de goede moetiie ook viel,
tien kinderen met haren kleenen fruithandel c.p
te brengen, het heeft haar evenwel nooit be-
rouwd