Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
328 WELDADIGHEID,
9, ten — o neem toch, wat ik u geven kan!"
Met deze woorden overreikte de verlegene neger
haar een buidel, waarin agt en twintig (lukken
goudgeld waren. ,, Neem het toch, lieve Me-
„ vrouw!" zeide hij nog eenmaal. „ Kiïk, ik
,, kan voor mij daaglijks bedelen, wat ik behoef-
5, Ik heb dat geld .niet noodig." Dit zeggende ,
wilde hij haar de beurs in de hand floppen.
Verbaasd en vol verwondering, wist de wedu-
we niet wat zij zeggen zou, Hoe kwaamt gij
„ aan dat geld?" vroeg zii, in hare verlegen-
heid. „ Ik heb het gebedeld," andwoordde dc ne-
ger. „ Ik kwam als een jongen bij den vader
,, van mijn meester. Ik heb bij hem, en zijnen
,, vader, vier en vijftig jaren op de fuikerplan-
,, tage gearbeid; en nu, daar ik oud en zieklijk
„ ben, heeft de man mij weggejaagd. Hij had
„ mij waarlijk dat beetje brood nog wel kunnen
„ geven, dat ik nog zou hebben gegeten. Maar —
„ ziet gij — ik ben echter nog niet verhongerd.
„ Mijn voorkomen verwekt medelijden; uit dien
,, hoofde heb ik fteeds meer bekomen, dan ik
,, verbruikt heb."
Dc weduwe bedankte den edelen neger. „Neen,"
zeide zij, ,, goede man! Ik mag uw geld niet ne-
5, men, zoo gij nog kranker worden mogt, eu
„ geene goede menfchen meer aanfpreken kon-
„ det, hoe zoudt gij het dan ftellen, indien gij
,, uweiii