Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
326 weldadigheid,
ver, dat de Hertogin geene hoop meer had, om
het leven daaraf te brengen. Had dc Hertogin
wel ongelijk gehad, zoo zij zich over den wond-
heeler beklaagd had? De Hertogin beklaagde zich
niet. Zij was niet verbitterd, niet verftoord, op
den heelmeester, maar zij haastte zich, om haar
Testament te maken, waarin zij hem eene aan-
merklijke fom van haar vermogen fchonk. ,, Die
„ arme man," zeide zij, „ zal, door dit onge-
5, liikkige toeval, gewisliik alle vertroinven ver-
„ liezen. Waar van zal hij dan met zijne kinde-
„ ren leven?"
*
XXI.
De grootmoedige neger op Jamaika.
Ver, zeer ver van ons, op een der eilanden,
waar de ongelukkige negers tot harden arbeid ge-
bruikt worden, op Jamaika, leefde de weduwe
van een Engelfchen officier, in behoeftige om-
ftandigheden. Haar man had niets, volftrekt
niets, achtergelaten; en zij moest met vier kin-
deren evenwel leven. Zij ontdekte hare droevi-
ge omftandigheden aan de vrienden van haren
man: maar die waren hardvochtig, en niemand
hielp haar. De brave vrouw zocht zich er door
te redden, zoo goed als haar zulks mooglijk was;
maar