Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
318 WELDADIGHEID,
5, teren te veel'gevreten, anders is het niets."
Dit verftoordc de vrouw, dat jan geen medelij-.
den had. ,, Gij flecht mensch!" fprak zij, zeer
vergramd. „ Gij zijt zoo hard als een fteen!
Gij kunt dat zoo onverfchillig zeggen, ais of
^ den armen hond in het geheel niets deerde!"
Kort daarna klopte iemand aan de kamerdeur.
Mevrouw meinert riep: „ Kom binnen! " Nu
trad eene arme haar welbekende vrouw uit de
buurt daarin, wier man in den oorlog gevangen
was geraakt; een kleen half verhongerd kind had
zij op den arm, en drie andere naakte, kleeding-
looze, fchepfels, waren nog te huis. „ Lieve
,, Mevrouw! " zeide die vrouw, biddende -
„ Wilt gij eens henen gaan? gij vuil dier!"
voegde de Mevrouw, die zoo teederlijk voor ha-
ren hond bezorgd was, aan dat arme wijf toe.
5, Men walgt immers van u aan te zien! Pak
,, u op het oogenblik weg , en bezoedel mijn
„ vloerkleed niet, met uwe morüge voeten; of
„ ik laat u de deur uit fmijten! Marsch, op het
,, oogenblik!"
Wat zegt gij van eene vrouw, die zoo mede-
lijdend jegens haren hond, en zoo hardvochtig
jegens een arm hulploos wijf, was?
jAN,^die den armen Joli in het geheel niet
beklagen wilde, zag dat het arme wijf zoo hard
afgewezen werd. „ Dat is Vv^aarlijk zeer flecht! "
brom-